Jinli Trading Co.,ltd

Contact:
Lijar Xu
Phone:
[86] 595 2561488 0
Address:
Science Building Jinhuai Str.
, Fujian, 362000, China